top of page

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ   ИНСТАЛАЦИИ

SERVICES

УСЛУГИ

фотоволтаици.1.JPG
viber_изображение_2020-09-08_11-49-52.jp
Слънчеви електрически централи / Фотоволтаични системи

Ние от Електро Комплект ВН предлагаме цялостен процес при израждане на Слънчевите електрически централи. Конслулт, проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на системите. Специализирахме  изграждането на фотоволтаични системи с различно предназначение. Фотоволтаични електроцентрали с възможност за продажба на ток, електроцентрали от комбиниран тип с продажба на ток и с възможност за автономно захранване на обекта. Фирмата предлага високо качествени фотоволтаични панели и инвертори към тях с възможно най-надежната и иновативна технология на достъпни цени с 15 години гаранция.

Осветителни електрически инсталации

Изработването на тези инсталации се съобразява със съответните нормативи, светотехническите изчисления и необходимата нормена осветеност на помещенията, в които се монтират. В изграждането им залягат също и изискванията на БДС 1786/84, европейските стандарти и препоръките на МКО. Фирмата разполага с персонал способен да монтира осветителни тела от всякакъв вид:
Луминисцентни осветителни тела за скрит и открит монтаж,
Паркови осветителни тела
Всички видове луни
Окачени осветителни тела
Прожектори за фасадно осветление
Противовлажни осветителни тела
  Аварийни осветителни тела  Луксозно интериорно осветление и др.

Фирма  Електро Комплект ВН  изгражда, тества и сертифицира структурно кабелните системи за пренос на данни и интернет в съответствие с изискванията на международните стандарти,покрива изискванията на съответния производител, на държавните и местни правилници и норми.Фирмата разполага със сертифициран персонал за изграждането на този род инсталации, като по желание на клиента за функционалността на инсталацията се издава сертификат.

Инсталациите се изработват обикновено с кабели изтеглени в гофрирани или PVC тръби.
Кабелите на телефонните инсталации, които се изпълняват в жилищни сгради, се полагат радиално от табло, телефонен шкаф в съответния вход, като типа на кабела е UTP,ПВУ и т.н. При изграждането на тел. инсталации в офисни части същите се изпълняват от телефонен шкаф-табло монтирано в съответния вход където са тези помещения с необходимия капацитет от тел.двойки, използвания кабел e ТСВВ. В самите Офиси, Сладкарници, Заведения за хранене, Нощни заведения и др, инсталациите се осъществяват с учрежденски тел. централи или по конкретно решение с преки тел. постове. От тел. централи на Офисите и др. до тел. розетки фирмата изгражда инсталацията с проводници UTP.

Зарядни станции за еклектромобили

Предлагаме изграждане на зарядни станции с различна визия и възможности.

В гамата влизат модел с фотоволтаични панели, което прави зарядната станция високо ефективна и продуктивна.

Силови електрически инсталации

Изграждането на инсталацията се осъществява като токовите кръгове обикновено се разполагат по радиална или магистрална схема.Полагането на главните линии става под мазилка, на скари или в тръби и на разстояния от тавани или други конструкции, посочени в проектната документация на обекта.Типът на използваните кабели и оразмеряването им по сечение е съобразено с изискванията на ПУЕУ и евро стандартите за максимално допустимо натоварване. Работа по идеи и желания на клиента (стига да не противоречат на духа и изискванията на валидните и зададени стандарти и на закона); - Всичките звена във фирмата са оборудвани с подходяща съвременна техника за задачите, които изпълняват. 

Разпределителни табла

Фирма  Електро Комплект ВН  разполага със складова база и прилежаща към нея работилница за нуждите на фирмата. В нея ние изработваме електрически табла от различен тип и размери. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 и издава  декларации за съотведствие. Изготвената продукция е в съответствие със действащите норми и стандарти. Ние имаме история в изработването на разпределителни табла, както за малки така и за големи обекти, както и за обекти изискващи специфична автоматизация. 

Домофонни системи

Предлагаме системи от конвенционален тип със звънчеви бутони за всеки апартамент, също така предлагаме и цифрови домофонни системи, иновативни, които успешно се интегрират и в стари сгради като заместват съществуващите и подобряват комфорта на живущите. Предлагаме също изграждането на различни видове видеодомофонни системи .

Мълниезащитни и заземителни уредби

Изработване на всякакъв вид гръмоотводни инсталации с прилежащите към тях
гръмоотводи или мълниеприемници с изпреварващо действие, мрежи от бетонно желязо ф8, екструдиран и неекструдиран проводник, ревизионни кутии и заземителни колове разположени съгласно изискванията посочени в документацията на обекта и съобразени с наредба No8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства(ДВ.бр.6/18/01/2005) и действащита нормативни документи на РБ.Фирмата предлага и монтирането на защита от вторични въздействия на мълнии за защита на електронната техника от атмосферни и комутационни пренапрежения съгласно стандарта IEC61643-1 на ЕС.Този вид защита се изгражда на три нива:
монтиране на арестерни групи в ГРТ; 
монтиране на варисторни арестерни групи в етажните или апартаментните ел.табла на сградата 
монтиране на финни филтри срещу пренапрежения в крайните контакти или в специално предназначени за целта разклонители. 
При изработването на конвенционалните мълниезащитни инсталации се използват крепежни елементи от най - различен тип с цел постигане на естетически вид на
покривната конструкция и надеждна мълниезащита.Предлага се и изработване върху вече завършени покривни конструкции,а така също и полагане на спусъците под топло и хидроизолации, както и монтирането на арматурата върху бетонови блокчета с пенопластова подметка, за да не увреждат настилката на покрива. 

 

Системи за пожароизвестяване

СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Фирмата се е специализирала в изграждането и пускането в експлоатация на системи за пожароизвестяване от най-ново поколение. Окомплектоването на тези инсталации е с висококачествени компоненти влизащи в рамките на системата, като: сигнализатори, димни и термо датчици, централи за пожароизвестяване, бутони за ръчно задействане и др. Използува се оборудване  Унипос, Simpo, Mag, IRIS и др

Системи за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение, с които разполагаме, са широка гама от марки - някои от тях са: HIKVISION, Dahua, TVT и др. Инсталациите са съобразени със съвременните изисквания на пазара,  предлагат отдалечен мониторинг на събития в охранявания обект, както и висока резолюция на записите.

ABOUT

ЗА НАС...

Фирма “ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН” ООД е създадена през 2000г. През периода на своето развитие дружеството се специализира в изграждането на различни видове електрически инсталации и системи за пренос на глас и данни, като:   осветителни и силови уредби мълниезащитни и заземителни уредби 
системи за автоматизация на дома и офиса 
монтиране и насищане на ел.табла, 
 структурни кабелни системи, домофонни системи, 
  системи за контрол на достъпа и СОТ системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни системи, 
озвучителни и оповестителни системи.През годините на своето развитие “ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН” ООД изгради взаимоотношения и партньорство с водещи фирми и компании, производители и дистрибутори на  ел.материали и апаратура с приложение в индустрията и жилищното строителство.

 Компанията е сертифицирана съгласно Системата за Управление на Качеството ISO 9001:2015 за всички предлагани услуги.

Компанията е редовен член на Камарата на Сторителите в България
"ЕЛЕКТРО КОМПЛЕКТ ВН" ООД е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015
Политика по качеството ISO 9001:2015
Политика по качеството
PROJECTS

 ПРОЕКТИ

Аптечен склад Стинг Разград               
Жилищен комплекс     Акварел варна
Програма за енергийна ефективност ж.к. Славейков  Бл.3 - Бургас  
Еднофамилна къща в затворен комплекс - м. Прибой, Варна       
Аква център к.к Албена

Екипът на Електро Комплект Вн през годините изпълнява различни по обем и сложност обекти, като нашата основна концепция не е Обемът, но задоволяване нуждите и желанията на клиента, екипност, максимална функционалност и визия  във взетите решения, при изпълнение  на електрически инсталации и монтажна дейност. 

Представяме ви някои изпълнени проекти: 

Възстановителни дейности с.Хитрино - Шумен след трагедията
Еднофамилна къща в затворен комплекс - м. Прибой, Варна       
Атрактивна жилищна сграда на улица бр.Миладинови
             Варна
Хотелски к-с Риу Парадайс      Свети Влас 
Хотелски к-с Риу Бийч  - Обзор    
Търговски комплекс СМАРТ   Бургас    
Разпределителни табла за нуждите на община Ловеч 
по Инвестиционен проект
Комплекс Корал, местност св.Никола Варна 
Пица Лаб - Планет МОЛ
         
Жилищен комплекс ж.к. Бриз Варна   
Фотоволтаична 
Централа с.Осмар 20 kw
Изпълнен Проект за Уганда с 21 броя Разпределителни Табла
Складова База 
Bestimex - Varna
Ремонтни работи 
МБАЛ Света Марина 
Варна 

АКТУАЛНО

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.089

„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“.

Обща информация: На 21.03.2022 г. „Електро Комплект ВН“ ООД сключи договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-1924-C01 по оперативна програма Иновации и конкурентноспособност, Приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и „Възстановяване на МСП“, процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кратко описание на проекта: Проектът осигурява подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели на проекта и очаквани резултати: Цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати са запазване на дейността на дружеството чрез осигуряване на оборотен капитал и намаляване на задълженията на дружеството и повишаване на конкурентноспособността му.

Бюджет на проекта: Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално съфинансиране. Интензитета на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Срок на изпълнение на проекта: от 21.03.2022 г. до 21.06.2022 г.

Проектът е финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

ПАРТНЬОРИ
CLIENTS
КОНТАКТИ
Запитване

За възникнали въпроси, не се колебайте! Пишете ни:

Благодарим ви, че избрахте нас! Запитването е прието!

Основен офис

9000 Варна

ул. Кръстю Мирски №7, ет.2, офис 6  

Mail: electro.complect.vn@gmail.com

facebook: www.facebook.com/electro.complect.vn

web: www.electro-complect.com 

Tel. office: +359(0) 52 603 204, +359(0) 88 260 0082

mobile: +359(0) 88 260 0080,+359(0) 88 821 8336

  • Facebook Social Icon
CONTACT
bottom of page